Azerbaycan El Biliminin Tanıtımı

Folklor konusu başta olmak üzere çalışmaların, bu sahayla yakından ilgilenenler tarafından bir kuruluş haline gelmesi, eskiden beri folklor araştırmacıları arasında ciddi bir problem halinde söz konusu olmuştur. Sonuçta 2006 Ocak ayında Dilmac dergisi ve Apaq derneğinin işbirliğiyle, “Dr. Ferzane adına birinci folklor sempozyumu” yapıldı. Bu sempozyumun sonunda bir folklor vakfı gereği, katılımcıların tümünün onayı üzerine, kuruluşunun önerisi Ali Haletabadi, Alirıza Serrafi ve Kazım Abbasi gibi beylerin huzuruna sunuldu.
--------------------------------------------------------

ELBİLİMİ DERGİSİNİN ÜÇÜNÇÜ    YAŞ     NEDENİYLE

AZERBAYCAN     ELBİLİMİ     DERNEĞ    İLE    KISACA    TANIŞ   OLALIM

KAZIM  ABBASİ

ALİRIZA   SERRAFİ

Aralık 2010

Azerbaycan Elbilimi derneği (kısaca Elbilimi) İran’da yaşıyan Türklerin diyalektoloji ve folklor üzerine çalışmakta ve bu konuda İran’da mevcut olan ilk ve tek dernektir.Derneğin ilk çalışmaları 2006 yılı itibariyle başladı ve 2009 yılından ise resmi halini alıp ve ilk folklor kurumu olarak kayıtlar geçmiştir.

Bu yazı aşağıdaki bölümleri içermektedir:

Derneğin Tarihçesi

Derneğin Mali Kaynakları (Destekleri, Sponsorları)

Derneğin Kuruluşu

Derneğin Yapmış Olduğu Çalışmalar

Ders Sınıfları Açmak

Arşiv Yapmak

Kitap Düzenleme

Alan Araştımaları ve Sahada Folklore Derlemek

Aylık Bülten Yayını

Folklor Hakkında Konferanslar Düzenlemek

Diyalektoloji Çalışmaları

Tv Yayınları ile İş Birliklerinde Bulunmak

Derneğin Gelecekteki Çalışmaları

Derneğin Tarihçesi

Folklor konusu başta olmak üzere çalışmaların, bu sahayla yakından ilgilenenler tarafından bir kuruluş haline gelmesi, eskiden beri folklor araştırmacıları arasında ciddi bir problem halinde söz konusu olmuştur. Sonuçta 2006 Ocak ayında Dilmac dergisi ve Apaq derneğinin işbirliğiyle, “Dr. Ferzane adına birinci folklor sempozyumu” yapıldı. Bu sempozyumun sonunda bir folklor vakfı gereği, katılımcıların tümünün onayı üzerine, kuruluşunun önerisi Ali Haletabadi, Alirıza Serrafi ve Kazım Abbasi gibi beylerin huzuruna sunuldu.

Adlarını saydığımız beyler ise 2007 yılından itibaren adı geçen sempozyumun makalelerini toplu bir şekilde yayınlamakla çalışmalarına başladılar.

Bu çalışmalar ilk adımlarını, Alirıza Serrafi beyin devamlı vakfı takip etmesi sonuçunda, Dilmac dergisine bağlı olarak folklor bölümünün ekinden yararlanarak atıldı.

Derneğin ilk kurucu ekibi ise aynı derginin folklor üzerine yapılan çalışmalarına denetim yapmış ve aynı zamanda derginin folklor bölümü için material ve malzeme toplamışlar. Daha sonra da yayınlanmasını sağlayıp ve en son sayısına kadar sorumluluğunu üstlenmişlerdir.

2007 yılında folklor çalışmalarını düzenli yapmak için sayın Ali Haleabadi, Alirıza Serrafi, Kazım Abbasi, Ali Berazende ve Nevid Muhammedi’nin teşebbüsleri ile Tebriz’de (Dilmac dergisinin bir kolu olarak “dilmeca bağlı olarak”) bir ofis kiralandı.

Bu ofiste adı geçen kişilerden başka, Elbilimi’nin bir üyesi halinde olarak çalışmalarımızda yardım eden kişilerin sayısı da az değildir. Bunlardan sayın Sümeyye Cevanşir, Meryem Hodabehşi, Şevket ve Fatma Kazemi, Fatma ve Menije Şiran, Fatma Perniyan ve Ehed Ferehmendi, Rahim Kabilnejad, Behram Hakperest(Elçin), Vehid Devletşahi, Muhammed Alipur, Babek Caferi, Daryuş Aşuri, Babek Hebibi, Siyamek Hüseyin Alizade (Ergin) gibilerinin adına değinmek yerinde olacaktır.

İlk başta Dilmac dergisinin bir bölümü olmak üzere kurulan bu dernek, bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olma amacıyla, resmi birimlerden izin alınmasına karar verildi ve nihayet 2009 yılında Ali Berazende ve Kazım Abbasi beyler derneğin temsilcileri unvanında resmi kurumlara başvurarak iki ay sonra bağımsız Azerbaycan Elbilimi kurumu adı altında resmi bir şekilde çalışma izni aldılar. Böylece dernek yine kendi faaliyetlerini resmi olarak sürdürmeği başardı.

Derneğin Mali Kaynakları

Derneğin esas masraflarını gidermek için tüm üyelerinden (aylık 15- 100TL arasında) temin edilir. Bunun yanı sıra derneğin çalışmalarına olumlu yaklaşıp, folklor ile ilgilenen kişiler de zamanı gelince derneğe maddi yardımlarda bulunmaktadırlar.

Derneğin Kuruluşu

Şu an dernek başkanı Ali Berazende olmak üzere, derneğin yönetim kurulu başkanılığında ise Kazem Abbasi yer almaktadır.

Derneğin çalışmalarını yönlendiren yönetim kurulu, yeddi kişiden oluşan merkezi bir çekirdeğe sahiptir. Tüm planlar yönetim kurulu kararı ile yapıma geçirilir. Bu yeddi kişinin unvanları aşağıda verilmektedir:

1. Başkanlık

2. Folklor Toplama Bölümü

3. Arşiv Bölümü

4. Yayın Bölümü

5. Öğretim ve Araştırma Bölümü

6. Teknik ve Sanaat Bölümü

7. Mali Bölüm

Derneğin Yapmış Olduğu Çalışmalar

Elbiliminin bugüne kadar yaptığı temel çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır:

1. Ders Sınıfları Açmak

Folklor derleme çalışmalarımızda metod ve yöntem birliği yaratma amacıyla, üyeler için folklorun janrları ve metodları derleme üzerine Kazem Abbasi tarafından ders anlatım sınıfları kurulmuş ve bir süre devam etmiştir.

Genç üyelerimizin tarafından folklor derleme çalışmaları sırasında okuma yazma eksikliklerini ortadan kaldırmak (gidermek) için de Ahad Ferehmendi tarafından iki kere dil kursları kuruldu.

Folklorik masallar va genelde folklorik metinleri üzere çizgi filmler hazırlamak amacıyla grup yetiştirmek içim Babek Ceferi tarafından konuyla ilgili kapsamlı kurslar kurulmuştur.

2. Arşiv toplama ve Arşiv kurmak

vakıf yapımı için temel planlardan biri önceden toplanmış folklor materiyalların bir nüshasını derneğin arşivine dahil etmektir. Bu planı gerçekleştirmek için bugüne kadar aşağıda adı geçen arşivler derneğimize hediye edilmiştir:

- İsmayil Sanı’nın topladığı Heris folkloru

- Rezayi’nin Heyuv folklorundan topladığı çalışmanın bir bölüm

- Kazım Abbasi’nin topladığı Azerbaycan Masalları

3. Kitap Edinme İşlemleri

Dernek, bugüne kadar, birkaç kitabın hazırlamasına çalışmıştır:

Birinci folklor sempozyumunun makale toplusu

Bu makale toplusu 2007 yılında Dilmac dergisinin özel sayısı olarak yayınlanmıştır.

Birinci Tebriz folkloru antolojisi

Bu antoloji hazırlandıktan sonra Baku İlimler Akedemisi’nin folklor enstitüsü sekreterliğine teslim edilmiştir.

Bu çalışmalar yanı sıra üyelerimizin çalışmaları sayesinde şimdiye kadar folklor toplama??? ve araştırma niteliğinde birkaç ana kaynak kitabı hazırlanmıştır, bunların içinde aşağıdaki kitapların isimini getirmekte fayda vardır:

Acal oğlanın folklor toplama kılavuzu

Bu kitap üyelerin faydalanmalarını hedefliyerek Kazem Abbasi tarafından Farsça’ya çevirildi.

Folklor toplamak üzere Ehed Ferehmendi’nin hazırladığı kılavuz

Paşa Efendefi’nin “Azerbaycan Şifahi Halk Edebiyatı” kitabı

Bu kitap Kazem Abbasi tarafından Arap alfabesine köçürülerek üyeler arasında dağıtılmıştır.

4. Alan Araştırmaları ve Sahada Folklor Toplama Çalışmaları

Sahada folklor toplama işlemleri şimdiye kadar iki proje halinde devam etmiştir:

Bağ-ı Maruf köyünün monografisi

Sayın Rahim Gabilnejad Tebriz’in yakınında olan Bağ-ı Maruf köyünü bir proje halinde ele alıp, köyün folkloru hakkında çeşitli bilgiler toplamaya başlamıştır. Bunlardan birkaç bölümü Elbilimi aylık dergisinde yayınlanmıştır.

Hudaferin bölgesinin folklorunu derlemek

Ali Berazende ve Muhammed Alipur birliği ile Karadağ bölgesinin tarihi yerlerinden sayılan Hudaferin köyü ve o civarda bulunan diğer köylerin folkloru toplanmışlardır.

5. Aylık Dergi Yayını

Derneğin önemli faaliyetrerinden birisi de aylık Elbilimi adı altında bülten yayınlamasıdır. Bu bülten 2009 yılının Ocak ayından itibaren başlayarak kesintisiz (şimdiye kadar 24 sayı) yayınlandı ve folklor araştırmacılarının eline ulaştırılmıştır. Bültenin okuyucuları Tebriz dışında Tahran, Kerec, Zencan, Urmu, Hoy, Salmas, Tikan tepe, Şiraz, Gonbed-i Kavous vb. Şehirlerde de bulunmaktadır.

Bugüne kadar bültenin hazırlama kurulunda Alireza Serrafi, Muhammed Alipur Mugaddem ve (ilk 8 sayıda) Kazım Abbasi yer almaktadırlar.

6. Konferanslar

Üyeler için, dernek ofisinde, folklor hakkında konferanslar ve oturumlar gerçekleşmektedir, şimdiye kadar derneğin ofisinde 20-30 kişi katılımıyla mitoloji, mugam, ...... vb. konusunda sekiz oturum gerçekleşmiştir. Bu konferansların tüm konuşmaları kayda alınmış ve zamanı gelince yararlanmak üzere derneğin arşivinde tutulmaktadır.

7. Diyalektoloji Çalışmaları

2010  yılından itibaren dernek folklor çalışmalarıyla birlikte diyalektoloji ve yerel sözlerin de toplanıp yayınlamasına karar vermiştir. Bu konuda Alireza Sarrafi’nin baş yazarlığıyla iki özel sayı yayınlanmıştır.

8. TV yayınları ile işbirliği

Derneğimizin çalışmaları şimdiye kadar birkaç TV programında yayınlanmıştır:

- 2008 yılı nevruz bayramında, Tebriz TV tarafından hazırlanan program. ( nevruz bayramı nedeni ile)

- 2008 yılı Temmuz ayında, Urumiye TV’da, çocuk oyunları çerçevesinde.

- Azerbeycan Devlet TV’sinde Turan programında, Nevruz bayramı ve yılın son çarşamba konusunda.

Derneğin Gelecekteki Çalışmaları

Yeni üyeler alarak, folklor toplama grupları düzenlemek.

Masallar üzerine çizgi film hazırlamak,

Elbilimindeki arşivi zenginleştirmek ve kütüphane kurmak;

Folklor ve diyalektolji üzerine çeşitli kitaplar hazırlamak;

Elbilimi bültenini yıllık kitap halinde yayınlamak;

Çeşitli konularda örneğin Kadın folkloru, masallar, çocuk folkloru, Aşık edebiyatı vs. üzerine aylık bülten çerçevesinde özel sayı çıkartmak;

Çeşitli bölgeler örneğin Urmu, Salmas, Kum, Save vb. şehirlerin folkloru hakkında özel sayılar hazılamak;

Folklor ve diyalektoloji üzerine kitaplar hazırlayıp ve yayınlamak;

Tebriz diyalekti ve yerel sözleri hakkında kitap hazırlamak;

İnternette Elbilimi’ne ait site açmak.

Sosial Şəbəkələr